Blogs/Ánh Nguyễn

Top 5 phần mềm quản lý bán hàng đa kênh giá tốt nhất tại Việt Nam 2023

Kể từ sau đại dịch, các mô hình kinh doanh offline quay trở lại phát triển mạnh mẽ, song hành cùng với sự phát triển của bán hàng online. Điều này dẫn tới một lượng lớn nhu cầu dành cho các phần mềm quản lý bán hàng, đặc biệt là các phần mềm có khả năng quản trị đa kênh. Trong bài viết này, ICTS sẽ ...

Top phần mềm quản lý spa online uy tín tại Việt Nam 2023

<p>Nhóm dịch vụ sức khỏe &#8211; làm đẹp có thể nói là nhóm ngành dịch vụ chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch. Quy mô tăng đi kèm với nhu cầu quản trị gia tăng. Đó là lý do nhiều đơn vị hiện nay cần có một phần mềm quản lý spa [&hellip;]</p>

Saving Money on PC Hardware as Software Developers

In order to maximize productivity and produce high-quality work as software developers, it is essential to have a stable and efficient PC hardware configuration. However, it might be pricey to upgrade to the most cutting-edge hardware available. The purpose of this article is to teach programmers ho...