Blogs/#Ecommerce

Top 5 phần mềm quản lý bán hàng đa kênh giá tốt nhất tại Việt Nam 2023

Kể từ sau đại dịch, các mô hình kinh doanh offline quay trở lại phát triển mạnh mẽ, song hành cùng với sự phát triển của bán hàng online. Điều này dẫn tới một lượng lớn nhu cầu dành cho các phần mềm quản lý bán hàng, đặc biệt là các phần mềm có khả năng quản trị đa kênh. Trong bài viết này, ICTS sẽ ...

TOP 10 B2C E-COMMERCE PLATFORMS FOR 2020

More and more customers are turning to their smartphones to shop, hence business-to-consumer commerce is strongly transitioning online. According to statistics, more than half of the total internet shopping traffic comes from mobile devices. It makes an e-commerce app truly an invaluable and crucial...