Blog

Welcome to our journal. Here you can find the latest company news and business articles.

WHY MOBILE APPS NEED QUALITY ASSURANCE

The Quality Assurance step in mobile app development is important so that issues with functionality, usability, performance, and security could be dealt with prior to the mobile app’s release. QA is vital in mobile app development for these reasons.

TOP 10 NODEJS FRAMEWORKS CHO LẬP TRÌNH VIÊN 2022

top 10 nodejs framework dành cho lập trình viên 2021 kèm theo mô tả các tính năng chính. Việc học các framework Node.js mới có thể quá sức và cần nhiều thời gian nghiên cứu. Danh sách trên đây là các framework Node phổ biến nhất. Bạn sẽ bắt đầu với framework nào? Đừng quên chia sẻ bài này nếu thấy h...

Top 10 Bootstrap Template miễn phí

Bootstrap là gì? – Đó là một framework HTML, CSS, và JavaScript cho phép lập trình viên dễ dàng xây dựng website theo tiêu chuẩn nhất định. Tạo các website thân thiện với nhiều thiết bị khác nhau. Bootstrap giúp bạn giảm thiểu được tối đa thời gian và công sức trong việc thiết kế website