Blogs/Icts News

Sự khác biệt giữa lập trình viên Website và lập trình viên Mobile

Lập trình viên Web và lập trình viên Mobile là hai hướng phát triển sự nghiệp tiềm năng nhất dành cho người học công nghệ thông tin hiện nay. Tuy nhiên với các bạn đang ở trình độ fresher hoặc mới tìm hiểu thì việc định hướng và phân biệt hai loại vị trí này gặp phải không ít khó khăn. Trong bài viế...

ICTS CUSTOM SOFTWARE ON TUUGO BUSINESS DIRECTORY

As a Vietnam-based software development boutique, ICTS Custom Software Technology expands our software business to Singapore by getting listed on the Tuugo with 3 service packages: custom software development, mobile app development, and offshore development center at competitive rates while ensurin...